Vejledning for ´testlæsere´ 

 

Tips og inspiration for dig der gerne vil være ´testlæser´ på e-bogen : 

"27 Gode Råd
 - Inspiration til et udbytterigt liv"


 Vores mål er at denne gratis e-bog finder anvendelse - i videst muligt omfang - og, for en meget bred og varieret gruppe af læsere.
Derfor er vi åbne og modtagelige for feedback, inspiration og forslag til forbedringer af bogen.
 
"Jeg vil gerne være testlæser ...
  - ... hvad skal jeg gøre ... ? " 

Fremgangsmåden er som flg. : 

1. Overvej hvilken rolle du ønsker - dvs. ´mini-anmelder´,´anmelder´, eller fin-korrektur-læser ?
2. Download korrektur-udgaven af bogen fra www.et-udbytterigt-liv.dk
3. Læs den foreløbige udgave af e-bogen
4. A. Hvis du vælger at være ´mini-anmelder´ eller ´anmelder´ :
    - læs supplerende stikord som inspiration for ´testlæsere´ nedenfor
    - send din anmeldelse på mail-adr. på hjemmesiden, samt dit navn, stilling, evt. web-adr.
      og tilladelse til om disse må bruges i fbm. bogen
     - eller, skriv din anmeldelse i en weblog eller diskussions-forum på nettet
       (gerne, især hvis det er en god anmeldelse ;-) )
4. B. Hvis du vælger at være fin-korrektur-læser ´- læs vejledningen nedenfor, og send evt. en mail til redaktøren, såfremt du ønsker forslag til udvælgelse af de gode råd.

Vi søger ´testlæsere´ til flg. : 

´Mini-anmeldelser´:
Dvs. max. 2-4 linier med din umiddelbare oplevelse af bogen, samt dit umiddelbare udbytte af at læse bogen og gøre brug af et eller flere af rådene og øvelserne i bogen.
- Og, såfremt du giver tilladelse hertil, evt. også at gøre brug af din ´mini-anmeldelse´ med angivelse af navn, stilling, og evt. hjemmeside

Anmeldelse :
5-10 linier med din anmeldelse af bogen og dit udbytte af at læse bogen og gøre brug af ét eller flere af rådene og øvelserne i bogen.
Typiske spørgsmål man fex. kan besvare i en anmeldelse af denne slags :
   - Hvad er mit umiddelbare indtryk, efter at have læst bogen ?´
   - Hvad har det givet mig af udbytte - umiddelbart - efter at have læst bogen ?
   - Hvilket råd har jeg kunnet bruge - her og nu !
   - Hvilket råd oplever jeg som det mest udbytterige ? - og, på hvilken måde ?
   - Hvad tror jeg på at jeg opnår - på længere sigt - ved at anvende ét eller flere råd fra bogen ?
   - Hvem kender jeg, der også vil kunne have udbytte af bogen ?
   - Hvem vil have størst udbytte af at læse bogen ?
Og, såfremt du giver tilladelse hertil, evt. også at gøre brug af din ´anmeldelse´ med angivelse af navn, stilling, og evt. hjemmeside


Fin-korrektur :
Grundig aftestning af enkelte råd og øvelser, mhp. forståelighed, læsbarhed, anvendelighed og udbytte.
For at begrænse opgavens omfang, for dig, så foreslår vi at du udvælger 3 af de gode råd, som du helst vil være fin-korrektur-læser på. Og, hvis du ikke har nogle særlige ønsker hertil, så udvælger vi nogle af de gode råd til dig

Check-liste for fin-korrektur-læsere :

- Målet for bogen er : enkelhed, indbydende, let tilgængeligt, meget læsbart, umiddelbart anvendeligt, udbytterigt
 
Målet er at teksten er meget tilgængelig, let ´fordøjelig´ og umiddelbart anvendelig af en person der blot er en lille smule nysgerrig i fht. sit eget liv, sine egne livsmål, eller sit job og karriere.
Og – som målestok – så skal du forestille dig at et råd fex. kunne indgå i en artikel i ´Alt for Damerne´ - og  være både forståeligt og udbytterigt for læseren i denne sammenhæng.
Mao. - hvis der er noget der er uklart, mangelfuldt, uforståeligt, ´tungt´, evt. forslag til hvorledes dette kan gøres bedre.
Og - i særdeleshed at check´e at øvelserne er forståelige og bibringer det forventede udbytte.
Den primære målgruppe af læsere er :
- person typisk med mellem-uddannelse, evt. højere uddannelse- personer der ønsker inspiration til at finde nye veje, nye muligheder, ledetråde i deres liv.
- personer der ikke nødvendigvis tidligere har beskæftiget sig med personlig udvikling
- alders-gruppe : 25-65 år
- skal kunne læses med stort udbytte, både som privat-person, medarbejder i stor, mellemstor virksomhed, leder/chef, eller som selvstændig erhv.drivende

Er du stadig interesseret ? - ... og, vil du gerne være én af vores testlæsere ? 
- send en mail til redaktøren - Personlig Coach Dann Sommer - HER ...

Tilbage til forsiden - HER ...              Download foreløbig udgave af e-bogen - HER ...


Velkommen     Medie-omtale    Download e-book   Vejledning/Testlæser