Vi søger ´testlæsere ...´ !
- Læs korrektur-udgaven
- allerede nu ... ! 

 

Læs - allerede nu - den foreløbige udgave af : 

"27 Gode Råd
 - Inspiration til et udbytterigt liv"


Den endelige udgave er klar til udgivelse d. 9. september 2007, kl. 15.27 og vil kunne downloades gratis, både fra dette web-site og fra bidrags-ydernes egne hjemmesider.

Download e-bogen : ´27 Gode Råd - Inspiration til et udbytterigt liv´ - HER ...
  Vores mål er at denne gratis e-bog finder anvendelse - i videst muligt omfang - og, for en meget bred og varieret gruppe af læsere.
Derfor er vi åbne og modtagelige for feedback, inspiration og forslag til forbedringer af bogen.

Vil du være en af vores testlæsere ?

Hvad kræver det at være ´testlæser´på bogen ?
- Det kræver ikke specielle forudsætninger at være ´testlæser´ på bogen. Tværtimod er vi netop interesseret i at modtage feedback fra en meget varieret gruppe af læsere.
- Dog vil det være en fordel, hvis du anser dig selv for at være en åben og nysgerrig person, der ser værdien i at kunne skabe forandringer i tilværelsen.

Vi søger ´testlæsere´ til flg. : 

´Mini-anmeldelser´:
Dvs. max. 2-4 linier med din umiddelbare oplevelse af bogen, samt dit umiddelbare udbytte af at læse bogen og gøre brug af et eller flere af rådene og øvelserne i bogen

Anmeldelse :
5-15 linier med din anmeldelse af bogen og dit udbytte af at læse bogen og gøre brug af ét eller flere af rådene og øvelserne i bogen

Fin-korrektur :
Aftestning af enkelte råd og øvelser, mhp. forståelighed, læsbarhed, anvendelighed og udbytte

Er du interesseret ? - ... og, vil du gerne være én af vores testlæsere ? 
- læs tips og ideer for testlæsere på e-bogen - HER ...

Tilbage til forsiden - HER ...              Download foreløbig udgave af e-bogen - HER ...


Velkommen     Medie-omtale    Download e-book   Vejledning/Testlæser